KAUR PEMBANGUNAN DAN KESRA

BIO DATA :

Nama     :  AGUS MARYATI
TTL         :  Demak, 07 Agustus 1965
Alamat   :  Kebonsari RT. 001 RW. 03 Kec. Dempet Kab. Demak
Jabatan  :  Kepala Urusan Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat
No. SK    :
No. HP   :